ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ

0
3

ಯಾರಬ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿತ್ರಕೂಟಗಳು ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಜನರಕ್ಷಕರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆಡಿದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.